"Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit..."


Rudolf Steiner